Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 861/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-03-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu nr 1 w Dzierżoniowie

I SAB/Wa 432/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-18

Sprawa ze skargi B.J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Radę Miasta O. i braku odpowiedzi na skargę dotyczącą działalności pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w O

IV SA/Wr 18/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-02-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze

II SA/Ke 677/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-07

Wniosek w przedmiocie partnerskiej współpracy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w K. i Miejskim Urzędem Pracy w K. na rzecz realizacji projektów wdrażanych w ramach PO KL 2007

II SA/Op 106/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-04-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle w przedmiocie działalności organów pomocy społecznej odrzucić skargę.

IV SA/Wr 17/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-02-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze

I SAB/Wa 381/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-25

Sprawa ze skargi E. J. na przewlekłość w załatwieniu sprawy przez Radę Miasta O. i braku odpowiedzi na skargę dotyczącą działalności pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w O.

II SA/Ke 677/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-11-19

Wniosek Stowarzyszenia o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kielce Nr XXXI/576/2012