Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 193/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej K. w przedmiocie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania tych opłat

IV SA/Wr 302/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ziębicach w przedmiocie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności odnoszących się do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania tych opłat jak również zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia usług opiekuńczych

II SA/Go 264/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-04-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie nadania statusu Ośrodkowi Pomocy Społecznej

II SA/Ke 677/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-01-31

Wniosek w przedmiocie partnerskiej współpracy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach i Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach na rzecz realizacji projektów wdrażanych w ramach PO KL 2007

III SA/Kr 729/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

IV SA/Wr 510/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-02-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Dusznikach - Zdroju w przedmiocie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach

II SA/Op 211/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-06-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głubczycach w przedmiocie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

IV SA/Gl 1/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-07-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Jastrzębie Zdrój w przedmiocie rodziny zastępczej

IV SA/Wr 386/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Sycowie w przedmiocie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania

IV SA/Gl 2/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-04-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta J. w przedmiocie rodzina zastępcza
1   Następne >   2