Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 371/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie zmiany nazwy i statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w L.

I OSK 22/14 - Wyrok NSA z 2014-04-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w przedmiocie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

IV SA/Wr 370/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie zmiany nazwy i statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w L.

I SA/Wa 1114/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie działalności pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

I SA/Wa 1114/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie działalności pracowników M.

IV SA/Po 129/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-03-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również tryb ich pobierania.

I SA/Wa 832/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Dzielnicy [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

I SA/Wa 3249/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-08

Wniosek w przedmiocie : rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

IV SA/Wr 679/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-10-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu, realizowane jako zadanie własne gminy

I SA/Wa 3249/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-20

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
1   Następne >   2