Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 1/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Lubań w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy w L.

IV SA/Wr 1/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-21

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L.

IV SA/Wr 1/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-31

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

II SA/Go 878/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie sposobu organizacji pogrzebów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej I. orzeka o niezgodności z prawem § 3, § 8 i § 10 zaskarżonej uchwały, II. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu w części określonej w punkcie I wyroku.

IV SA/Po 1085/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-06-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w O. w przedmiocie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego z pomocy społecznej dla rodzin wielodzietnych objętych pomocą w ramach wieloletniego programu osłonowego dla rodzin wielodzietnych w zakresie wsparcia w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2014

IV SA/Wr 1/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-24

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

IV SA/Gl 1001/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gliwicach w przedmiocie szczegółowych warunków przyznania i ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

I OSK 534/15 - Wyrok NSA z 2015-11-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie określenia szczegółowych warunków umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

II SA/Bd 1307/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-12-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w przedmiocie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

I SA/Wa 959/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora [...] oraz jego Zastępcy
1   Następne >   3