Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Gd 545/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-01-19

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w przedmiocie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej [...]

III SA/Gd 539/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-01-19

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w przedmiocie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej [...]

III SA/Gd 542/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-01-19

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w przedmiocie działalności Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej [...]

I OSK 861/17 - Wyrok NSA z 2017-11-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta R. w przedmiocie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej

I SA/Wa 332/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie przyjęcia programu [...] Karta Seniora stwierdza nieważność uchwały Rady Miejskiej nr [...].

II SA/Op 67/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-05-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie w postępowaniu sądowoadministracyjnym w charakterze uczestnika postępowania Fundacji A w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie , nr XXV/381/16 w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego

II SA/Op 67/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-05-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej , Nr [...] w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego

II SA/Op 67/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-07-17

Wniosek w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego

I OZ 1680/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skarg E. H. oraz Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Miejskiej , Nr [...] w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego

II SA/Op 67/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-03-28

Wniosek w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego
1   Następne >   2