Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 233/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego

II SA/Bk 45/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-02-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza S. w sprawie udzielenia pomocy osobie bezdomnej

II SO/Bk 1/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-03-11

Wniosek S. K. o wymierzenie grzywny Radzie Miejskiej w S. za nieprzekazanie skargi w ustawowym terminie

II SA/Op 227/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-07-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego

II SA/Op 167/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-06-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego

I OSK 2250/18 - Wyrok NSA z 2019-05-15

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta E. w przedmiocie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

II SA/Op 407/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-12-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Korfantowie w przedmiocie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu

II SA/Op 417/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Grodkowie w przedmiocie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę

I SA/Wa 931/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję Rady Miejskiej w przedmiocie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze