Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 791/19 - Wyrok NSA z 2020-04-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

III SO/Gd 19/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-04-10

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Radzie Miejskiej w M. grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami sprawy