Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Gl 235/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Blachowni w przedmiocie programu 'Pomoc dla mieszkańców Gminy Blachownia w zakresie dożywiania' stwierdza, że zaskarżona uchwała została wydana z naruszeniem prawa

I OZ 410/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 819/19 o odrzuceniu zażalenia J. K. na postanowienie WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 819/19 o odrzuceniu skargi kasacyjnej J. K. od postanowienia WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 819/19 o odrzuceniu skargi J. K. na uchwałę Rady Miejskiej w Wielicz...