Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OW 29/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-24

Wniosek Starosty G[...] o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Miastem S[...] - miastem na prawach powiatu a Powiatem G[...]w przedmiocie wskazania powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie L[...]umieszczonej w pieczy zastępczej

II SA/Sz 427/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Szczecin w przedmiocie realizacji na terenie Gminy Miasto S. świadczenia pieniężnego '[...]' oraz upoważnienie Dyrektora S. C. Ś. do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego '[...]'

I OW 49/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-10

Wniosek w przedmiocie wskazania powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci M. i M.M. umieszczonych w rodzinie zastępczej A.W. w W.

II SA/Gl 1380/21 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-11-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Żory w przedmiocie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych