Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 167/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-04-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej dnia 29 września 2011 r., nr XIII/116/11 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasady jego ustalania I. stwierdza nieważność § 2 pkt 2 i 6 zaskarżonej uchwały; II.

II SA/Go 391/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-06-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej