Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 593/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-08-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków funkcjonowania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.