Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 371/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie zmiany nazwy i statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w L.

I OSK 803/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-07

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra

I OSK 22/14 - Wyrok NSA z 2014-04-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w przedmiocie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

II SA/Go 460/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-07-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr [...] Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

IV SA/Gl 845/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J. w przedmiocie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

IV SA/Wr 598/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Złotoryi w przedmiocie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora

IV SA/Wr 452/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-09-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w sprawie zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia

IV SA/Wr 370/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie zmiany nazwy i statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w L.

IV SA/Wr 636/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-01-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia w przedmiocie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty rodziców lub innych osób za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo

IV SA/Wr 638/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-01-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej W. w przedmiocie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
1   Następne >   +2   +5   +10   27