Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OW 201/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-23

Wniosek w przedmiocie wskazania powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na utrzymanie małoletniej S.B. w rodzinnym domu dziecka

II SA/Gl 235/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Blachowni w przedmiocie programu 'Pomoc dla mieszkańców Gminy Blachownia w zakresie dożywiania' stwierdza, że zaskarżona uchwała została wydana z naruszeniem prawa

I OZ 410/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 819/19 o odrzuceniu zażalenia J. K. na postanowienie WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 819/19 o odrzuceniu skargi kasacyjnej J. K. od postanowienia WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 819/19 o odrzuceniu skargi J. K. na uchwałę Rady Miejskiej w Wielicz...

I OSK 791/19 - Wyrok NSA z 2020-04-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

III SO/Gd 19/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-04-10

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Radzie Miejskiej w M. grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami sprawy

II SA/Op 458/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-02-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego

IV SA/Wr 92/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-08-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J.-L. w przedmiocie wprowadzenia programu pilotażowego pod nazwą '[...]' dla rodzin zamieszkałych na terenie gminy J.

I SA/Wa 1487/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu pomocy społecznej

I OW 163/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-15

Wniosek w przedmiocie wskazania podmiotu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci D. i F. S. w pieczy zastępczej