Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 454/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-10-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w przedmiocie opłat dotyczących dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej

IV SA/Wr 624/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-08-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu D. w przedmiocie ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

I OSK 448/06 - Wyrok NSA z 2006-06-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu Lubańskiego w przedmiocie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z ponoszenia opłat rodziców, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administr...

II SA/Op 261/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-10-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Oleśnie w przedmiocie usług opiekuńczych

IV SA/Wr 556/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Środzie Śląskiej w przedmiocie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcia

IV SA/Wr 795/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Zgorzeleckiego w przedmiocie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

IV SA/Wr 885/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-01-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Lubańskiego w przedmiocie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z ponoszenia opłat rodziców, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych

IV SA/Wr 699/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-11-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu L. w przedmiocie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z ponoszenia opłat rodziców, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych

IV SAB/Gl 39/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Powiatu w Ż. w przedmiocie usług opiekuńczych

II SA/Op 453/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-10-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w przedmiocie opłat za pobyt w placówce opiekuńczo