Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 454/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-10-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w przedmiocie opłat dotyczących dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej

II SA/Op 261/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-10-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Oleśnie w przedmiocie usług opiekuńczych

II SA/Op 453/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-10-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w przedmiocie opłat za pobyt w placówce opiekuńczo

II SA/Op 88/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-06-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w przedmiocie zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz z opłat za pobyt w placówce opiekuńczo