Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OPP 43/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-10

Skarga J. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Szczecińskiego w przedmiocie zasiłku stałego

I OPP 44/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-10

Skarga J. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Szczecińskiego w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 72/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-29

Skarga J. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie, sygn. akt II SAB/Sz 35/04 w sprawie skargi J. C. na bezczynność Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie pomocy socjalnej

IV SA/Po 445/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie gwarantowanego zasiłku okresowego oraz zawartego w skardze wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata, radcę prawnego

I SA/Wa 842/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-07-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu C. w przedmiocie rozpatrzenia skargi K. K. dotyczącej działalności E. C. dyr. Domu Pomocy Społecznej 'K.' w C.

II SA/Wr 594/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-06-17

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem NSA w przedmiocie przyznania renty socjalnej

IV SA/Wr 194/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku okresowego

IV SA/Gl 410/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-08-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w R.

II SA/Wr 2009/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

I SA/Wa 1468/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie prawa do świadczenia z pomocy społecznej
1   Następne >   2