Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 797/05 - Wyrok NSA z 2005-11-17

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na zasiłki celowe, zasiłki okresowe i pomoc rzeczową

II SA/Lu 595/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-08-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania

I SA/Wa 865/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-06-01

Sprawa ze skargi W. K. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

IV SA/Wr 26/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-02-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 3 ust. 3 oraz § 4 ust. 2 uchwały Rady Gminy R. nr [...]z dnia [...]r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

IV SA/Gl 957/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-02-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na zasiłki celowe, zasiłki okresowe i pomoc rzeczową

IV SAB/Gl 32/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-12-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Ś. w przedmiocie nadzoru nad wykonywaniem zadań z zakresu pomocy społecznej

IV SA/Wr 804/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-01-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XX/132/04 Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osoby pełnoletniej lub jej rodziców oraz opiekunów prawnych lub kuratorów gdy dysponują dochodami dziecka, z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo

IV SA/Wr 807/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-01-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 3, § 4, § 5 i § 6 uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XX/131/04 w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobytu dziecka w rodzinie zastępczej

IV SA/Wr 27/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-02-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 3 ust. 2 uchwały Rady Gminy R. nr [...]z dnia [...]r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

IV SA/Gl 418/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-06-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w sprawie pomocy społecznej
1   Następne >   2