Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ke 803/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-06-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

I SA/Wa 533/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-04-04

Wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. o rozstrzygniecie sporu kompetencyjnego pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w S., a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w M. w sprawie wydania skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Lu 113/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-02-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu w sprawie organizacji i zasad świadczenia okresowych usług na rzecz osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej

I SA/Wa 1647/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIX/275/2006 Rady Miejskiej w Przasnyszu w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

IV SA/Gl 39/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-03-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie świadczenia usług opiekuńczych

II SA/Kr 1090/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-12-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Miechowie , Nr XXXVII/353/2006 w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

I SAB/Wa 141/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-09-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...]

II SA/Lu 426/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie : zasiłku okresowego

II SA/Łd 475/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-11-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały o wprowadzeniu lokalnego programu pomocy społecznej

I OSK 1301/05 - Wyrok NSA z 2006-01-25

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
1   Następne >   2