Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 191/07 - Wyrok NSA z 2007-04-20

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały o wprowadzeniu lokalnego programu pomocy społecznej

I SAB/Wa 43/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-04-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie skargi na organy gminy

II SAB/Rz 40/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-02-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania dokumentacji

II SA/Lu 49/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zasiłku stałego

IV SAB/Gl 12/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-04-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie usług opiekuńczych

IV SA/Gl 13/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-02-05

Sprawa ze skargi L. B. na działanie Wojewody [...] w przedmiocie sposobu rozpatrzenia sprawy z wniosku o realizację lokalnego programu pomocy społecznej

IV SA/Po 712/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej oraz dziecka w placówce opiekuńczo

II SA/Op 171/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-05-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie sprawienia pogrzebu umorzyć postępowanie.