Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 1573/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-06

Sprawa ze skargi W. K. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie skargi na działanie organu

II SA/Sz 664/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-11-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Placówki Wielofunkcyjnej w Dębnie