Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 948/09 - Wyrok NSA z 2010-01-05

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rykach do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

I OSK 1209/09 - Wyrok NSA z 2010-01-11

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy D. , nr [...]w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w D. do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

III SA/Kr 707/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-02

Sprawa ze skargi J. B. na pismo Wojewody w przedmiocie przekazania skargi

IV SA/Gl 33/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-03-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie prowadzenia domu pomocy społecznej

I OSK 267/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-20

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie

IV SA/Wr 538/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. W.

IV SA/Wr 456/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-12-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia