Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bk 389/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-07-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku

II SA/Go 879/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-12-05

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał Zarządu Powiatu z dnia [...]r.:

IV SAB/Wr 68/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-08-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wydania zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej

I OSK 273/12 - Wyrok NSA z 2012-05-24

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Powiatu Lubińskiego na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu w Lubinie Nr [...] w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ś.

IV SA/Gl 420/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-10-01

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie usług opiekuńczych

II SA/Bd 1065/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Gminy i Miasta [...] w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego oraz rozłożenia na raty

II SA/Ol 285/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-05-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w przedmiocie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania