Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 2742/15 - Wyrok NSA z 2016-02-23

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie przyjęcia programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją

IV SA/Wr 306/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-11-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr XVII/105/16 Rady Miasta Kamienna Góra w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie się

II SA/Rz 741/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-06-10

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia, że decyzja o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego została wydana z naruszeniem prawa

IV SA/Wr 291/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-31

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego, w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr XIX/100/16 Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie wyznaczenia, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, ,

IV SA/Wr 306/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-09-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego, w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr XVII/105/16 Rady Miasta Kamienna Góra w sprawie określenia, wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie się, ,

II SA/Go 206/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-04-28

Sprawa ze skargi Gminy na zalecenia Wojewody w przedmiocie wykonania zaleceń pokontrolnych