Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 1961/16 - Wyrok NSA z 2018-06-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie wykonania zaleceń pokontrolnych

I OSK 1824/17 - Wyrok NSA z 2018-01-23

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie powołania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

VIII SA/Wa 38/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-14

Sprawa ze skargi Wójta Gminy [...] na czynność Wojewody [...] w przedmiocie powołania na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej postanowił:

IV SAB/Gl 108/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-06-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Śląskiego w przedmiocie odpowiedzi na pismo dotyczące dystrybucji funduszy unijnych dla seniorów

I OW 105/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. G. o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko

II SAB/Bd 1/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-02-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody

I OW 85/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosków M. K. dotyczących ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku rodzinnego, świadczenia wychowawczego

I OW 75/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B.Z. o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

I OW 77/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S.M. o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem do zasiłku rodzinnego w części dotyczącej dziecka M. T.

I SAB/Wa 197/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego
1   Następne >   3