Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SAB/Gl 131/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-02-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Śląskiego w przedmiocie świadczenia wychowawczego

III SAB/Gd 17/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-04-24

Wniosek M. K. na bezczynność Wojewody w zakresie rozpoznania wniosku w sprawie świadczeń rodzinnych i wychowawczych

III SAB/Gd 32/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-06-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego na okres świadczenia 2017-2018

I OSK 923/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-30

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej

IV SAB/Wr 177/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-06-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2019/2020 I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Wojewody D. do rozpoznania wniosku skarżącej ; II. stwierdza, że Wojewoda D. dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

IV SAB/Wr 176/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-06-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2018/2019 I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Wojewody D. do rozpoznania wniosku skarżącej ; II. stwierdza, że Wojewoda D. dopuścił się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. przyznaje od Wojewody D. na rzecz skarżącej sumę pieniężną w kwocie 500 (słownie: pięćset) złotych.

III SAB/Gd 83/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-10-15

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w sprawie świadczenia wychowawczego za okres świadczeniowy 2019/2021 1. stwierdza, że Wojewoda [...] dopuścił się bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania, przy czym miały one miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2. przyznaje od Wojewody [...] na rzecz skarżącej A. F. sumę pieniężną w wysokości 800 (osiemset) złotych.

III SAB/Gd 89/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-10-15

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w sprawie świadczenia wychowawczego za okres świadczeniowy 2018/2019 1. zobowiązuje Wojewodę [...] do załatwienia wniosku skarżącej o przyznanie świadczenia wychowawczego na S. F. w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia organowi odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi; 2. stwierdza, że Wojewoda [...] dopuścił się bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania, przy czym miał...

I OW 284/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. W. o przyznanie świadczenia wychowawczego

IV SAB/Wr 213/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-08-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego za okres zasiłkowy 2019/2021
1   Następne >   +2   +5   10