Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SAB/Gd 90/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-02-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w postępowaniu dotyczącym ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 1. stwierdza, że Wojewoda dopuścił się bezczynności; 2. stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. przyznaje od Wojewody na rzecz skarżącej J.K. sumę pieniężną w wysokości 500 (pięćset) złotych; 4. zasądza od Wojewody na rzecz skarżącej J.K. 480 (czterysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

III SAB/Gd 80/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-21

Sprawa ze skargi G. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie świadczenia wychowawczego

II SA/Gl 1317/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-01-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie dofinansowania do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych

IV SAB/Wr 534/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-02-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2018/2019

IV SAB/Po 40/20 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2021-01-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie przyznania świadczenia wychowawczego i prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

II SAB/Po 135/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-01-14

Sprawa ze skargi A. K. na przewlekłość Wojewody w przedmiocie świadczenia wychowawczego

III SAB/Gd 3/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-04-08

Sprawa ze skargi K. B. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę postępowania dotyczącego ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 1. zobowiązuje Wojewodę do rozpoznania wniosku K. B. o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. przyznaje od Wojewody na rzecz skarżącej K. B. sumę pieniężną w wysokości 2.000 (dwa...

III SAB/Gd 97/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-01-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w sprawie dotyczącej ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego

III SAB/Gd 81/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w postępowaniu dotyczącym ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 1. stwierdza, że Wojewoda dopuścił się bezczynności; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa.

II SA/Gl 1322/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-01-08

Sprawa ze skargi Miasta G. na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie dofinansowania do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie zasiłków celowych
1   Następne >   +2   +5   7