Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SO/Gd 1/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-03-16

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych i wychowawczych

II SAB/Gl 131/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-02-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Śląskiego w przedmiocie świadczenia wychowawczego

III SAB/Gd 17/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-04-24

Wniosek M. K. na bezczynność Wojewody w zakresie rozpoznania wniosku w sprawie świadczeń rodzinnych i wychowawczych

III SAB/Gd 32/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-06-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego na okres świadczenia 2017-2018

I OSK 923/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-30

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej

I OW 284/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. W. o przyznanie świadczenia wychowawczego

IV SAB/Wr 213/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-08-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego za okres zasiłkowy 2019/2021

III SAB/Gd 73/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-09-04

Sprawa ze skargi A. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

I OW 45/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. K. w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki nad matką E. B.

IV SAB/Wr 212/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-10-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2019/2020
1   Następne >   +2   6