Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Op 12/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-06-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R. P. o przyznanie zasiłku celowego