Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X

I SA/Wa 1573/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-17

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W. K. na pismo Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie skargi na działanie organu