Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Op 67/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-02-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatu Głubczyckiego w przedmiocie odmowy zawarcia porozumienia w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo

II SA/Op 308/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Op 503/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-01-09

Sprawa ze skargi K. Z. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu w przedmiocie świadczeń rodzinnych