Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Gd 17/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-05-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wydania kserokopii dokumentu

II SAB/Gd 113/03 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-01-29

Sprawa ze skargi na bezczynność i działalność Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie przyznania świadczeń z pomocy społecznej

II SAB/Lu 34/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-11-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie niewydania odpisów dokumentów z akt administracyjnych dotyczących świadczeń z pomocy społecznej

IV SAB/Po 25/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-09-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w P. w przedmiocie pomocy społecznej

II SAB/Gd 1/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-06-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie przyznania świadczenia z pomocy społecznej

II SA/Gd 444/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-07-28

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku rodzinnego