Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 103/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-06-30

Sprawa ze skargi H. D. na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej W. przedmiocie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej

II SA/Lu 794/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-09-12

Sprawa ze skargi Z. W. na niewykonanie wyroku NSA w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie w sprawie świadczeń z pomocy społecznej P O S T A N A W I A skargę odrzucić

II SA/Lu 89/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne

II SA/Lu 531/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-06-29

Sprawa ze skargi Z. W. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 80/2 dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej

II SA/Lu 317/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-04-18

Sprawa ze skargi Z. W. na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wymierzenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej grzywny z tytułu niewykonania wyroku NSA w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie (sygn. akt II SAB/Lu 78/0

II SA/Lu 780/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-09-14

Sprawa ze skargi Z. W. z udziałem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 80/02 dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej, w zakresie dopuszczalności skargi

II SAB/Ol 62/05 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2005-08-24

Sprawa ze skargi J. M. na działanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Lu 329/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-06-28

Sprawa ze skargi Z. W. w przedmiocie stwierdzenia niewykonania orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 50/02 dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej

II SA/Lu 534/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-06-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie niewykonanie wyroku NSA w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie sygn. akt II SAB/Lu 34/02

II SA/Lu 824/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-05-24

Sprawa ze skargi T.W. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 18/02 dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej
1   Następne >   +2   6