Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Lu 1/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-02-21

Wniosek Z. W. o wymierzenie grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej za nieprzekazanie Sądowi skargi na bezczynność tego organu

II SAB/Lu 16/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-02-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

II SAB/Lu 81/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie niezałatwienia wniosku z dnia [..]. dotyczącego świadczenia z pomocy społecznej na skutek wniosku Z. W. o przyznanie prawa pomocy

II SA/Go 550/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Orodek Pomocy Społecznej w przedmiocie : dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem

II SO/Lu 57/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-01-30

Wniosek w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

I OZ 242/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku o świadczenia z pomocy społecznej

II SA/Lu 728/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-11-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku o świadczenia z pomocy społecznej z dnia [..]

II SO/Lu 63/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-02-06

Wniosek T. W. o wymierzenie grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej za nieprzekazanie Sądowi skargi na bezczynność tego organu

II SAB/Lu 11/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

II SAB/Lu 13/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie świadczenia z pomocy społecznej
1   Następne >   3