Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Gl 231/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ł. w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SAB/Bd 21/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-06-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika [...] Ośrodka Pomocy Społecznej w M. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SAB/Lu 63/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-11-05

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie ustalenia prawa do zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku

IV SA/Po 551/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta P. nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji w przedmiocie terminu świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych

II SA/Op 316/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-10-19

Wniosek w przedmiocie sporu o właściwość w sprawie kosztów pogrzebu osoby bezdomnej

IV SA/Po 85/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-02-03

Zażalenie od postanowienia WSA w Poznaniu w sprawie sygn. akt IV SA/Po 85/08 odrzucającego skargę kasacyjną

II SA/Lu 182/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

II SO/Lu 2/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-04-16

Wniosek Z. W. o wymierzenie Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej grzywny za nieprzekazanie do Sądu skargi