Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ke 217/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-04-30

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej działającego z upoważnienia Wójta Gminy R. w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

IV SA/Wr 170/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ośrodka Pomocy Społecznej w B. K. w przedmiocie przyznania zaliczki alimentacyjnej

II SAB/Go 54/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-12-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wydania decyzji

IV SAB/Gl 45/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. w przedmiocie przyznania pomocy społecznej

II SA/Bd 116/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-02-12

Sprawa ze skargi B.G. w przedmiocie zbadania prawidłowości przyznania zasiłków przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

II SO/Ol 16/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-08-30

Wniosek w przedmiocie przyznania świadczeń z pomocy społecznej

II SAB/Ol 78/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, działającego z upoważnienia Wójta Gminy w przedmiocie przyznania świadczeń z pomocy społecznej

IV SAB/Gl 45/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-12-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. w przedmiocie przyznania pomocy społecznej

II SAB/Gd 28/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-08-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie wznowienia postępowania dotyczącego zasiłku pielęgnacyjnego

I SA/Wa 2067/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-26

Sprawa ze skargi A. K. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w G. w przedmiocie skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w G.
1   Następne >   2