Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 25/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-01-21

Skarga W. M. na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Wr 82/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-25

Sprawa ze skargi V. R. na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w N. R.

II SA/Lu 886/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-01-17

Sprawa ze skargi E. B. w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

IV SA/Wr 92/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Działu Adaptacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie odmowy skierowania do środowiskowego Domu Samopomocy

II SA/Lu 567/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Ke 468/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie przyznania świadczenia z pomocy społecznej w postaci renty socjalnej

II SA/Op 560/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie uznania za świadczenie nienależnie pobrane części zaliczki alimentacyjnej

II SAB/Ol 78/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-01-21

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej działającego z upoważnienia Wójta Gminy w przedmiocie przyznania świadczeń z pomocy społecznej

II SA/Lu 567/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-08-10

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego; w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy

II SA/Ke 468/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-08-23

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie przyznania świadczenia z pomocy społecznej w postaci renty socjalnej
1   Następne >   3