Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 2274/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-13

Sprawa ze skargi T. C. na pismo Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej [...] Miasta W. w przedmiocie odmowy wydania kserokopii dokumentów

IV SA/Wr 683/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 65/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w J.-L. 'nr [...] z dn. [...]'

II SA/Lu 14/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku

II SA/Lu 1085/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

II SA/Lu 411/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-05-21

Sprawa ze skargi D. S. na pismo Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

II SAB/Lu 14/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-04-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

I OZ 442/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi T. K. na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie w przedmiocie skargi na kierownika ośrodka pomocy społecznej

II SA/Bd 161/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy L. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego