Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Go 137/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-12-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wypłaty zasiłku (w miesiącu lipcu 2014 r.)

II SAB/Bd 48/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-10-13

Sprawa ze skargi na bezczynność [...][...] Ośrodka Pomocy Społecznej w[...] w przedmiocie wydania decyzji w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego

IV SO/Gl 54/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-05-07

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 99/13, w kwestii wniosku Z.R. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata

II SA/Bk 252/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-03-25

Sprawa ze skargi M. J. na działanie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w W. M. w przedmiocie pomocy społecznej

IV SO/Gl 54/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-11-04

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 99/13 w kwestii wniosku Z.R. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie

II SAB/Go 136/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wypłaty zasiłku (w miesiącu czerwiec 2014 r.)

IV SO/Gl 54/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-07-21

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 99/13, w kwestii wniosku Z.R. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie

II SAB/Go 122/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-12-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wypłaty zasiłku (w miesiącu luty 2014 r.)

II SAB/Go 135/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-12-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wypłaty zasiłku (w miesiącu maj 2014 r.)

II SAB/Go 133/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-12-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wypłaty zasiłku (w miesiącu marcu 2014 r.)
1   Następne >   2