Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wr 99/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-18

Wniosek w przedmiocie rozpoznania i wydania decyzji w sprawie udzielenia pomocy w uzyskaniu zatrudnienia i ustanowienia adwokata z urzędu

II SO/Bk 11/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-05-19

Wniosek w przedmiocie działania ośrodka w zakresie pomocy społecznej

IV SAB/Wr 99/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie rozpoznania i wydania decyzji na złożony wniosek o udzielenie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia i o ustanowienia adwokata z urzędu

II SO/Bk 14/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-06-21

Wniosek w przedmiocie poniesienia wydatków na opiekę i wychowanie małoletniego

I OZ 1742/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-05

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu w przedmiocie rozpoznania i wydania decyzji na złożony wniosek o udzielenie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia

II SAB/Ol 50/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-07-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie pomocy społecznej

II SA/Bk 415/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-11-29

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie udziału w postępowaniu przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi J. G. na działanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w W. w przedmiocie pomocy społecznej

II SA/Bk 415/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-07-05

Sprawa ze skargi J. G. na działanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w W. i pracowników socjalnych tego Ośrodka w przedmiocie pomocy społecznej

I OSK 2197/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-28

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Białymstoku w przedmiocie pomocy społecznej

II SA/Bk 415/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-12-20

Skarga J. G. na działanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w W. w przedmiocie pomocy społecznej