Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Bk 23/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-03-21

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w W. w przedmiocie pomocy społecznej

II SO/Lu 23/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-08-25

Wniosek w przedmiocie pomocy społecznej

II SAB/Bk 73/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-11-21

Sprawa ze skargi M. I. na przewlekłe postępowanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w C. w przedmiocie świadczeń rodzinnych

II SAB/Bk 93/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-11-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w W. w przedmiocie wydania uwierzytelnionych kopii akt sprawy

II SAB/Bk 45/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-12-20

Zażalenie na postanowienie Sądu w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w W. w przedmiocie pomocy społecznej

II SAB/Bk 93/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-12-12

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie udziału w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji oraz poniesionych wydatków sprawy ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w W. w przedmiocie wydania uwierzytelnionych kopii akt sprawy

II SAB/Bk 45/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-10-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w W. w przedmiocie pomocy społecznej

IV SO/Wr 4/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-04-20

Wniosek w przedmiocie bezczynności Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie rozliczenia wpłat z tytułu zaliczki alimentacyjnej

II SAB/Bk 45/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-04-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w W.
1   Następne >   2