Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Bk 23/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-03-21

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w W. w przedmiocie pomocy społecznej

II SAB/Bk 45/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-10-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w W. w przedmiocie pomocy społecznej

II SAB/Bk 12/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-03-01

Sprawa ze skargi P. K. na przewlekłość postępowania Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego