Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OPP 1/12 - Postanowienie NSA z 2012-01-20

Skarga M. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1982/11 ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie wydania dokumentu stwierdzającego prawo do zachowania zasiłku

I OW 36/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-08

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OW 44/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-08

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego