Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OPP 15/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-29

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

I OPP 60/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-08

Skarga Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 825/16 ze skargi na decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy zmiany lub uchylenia decyzji

I OPP 48/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-28

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o wskazanej treści