Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

SA/Bk 1576/03 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-02-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie stwierdzenia wymagalności obowiązku podatkowego wskazanego w tytule wykonawczym nr [...] z 0

III SA/Gl 180/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-05-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie zarzutów na postępowanie egzekucyjne