Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Łd 445/06 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2006-09-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na wstrzymanie postępowania egzekucyjnego

III SA/Łd 444/06 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2006-09-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na wstrzymanie postępowania egzekucyjnego

III SA/Wr 468/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-11-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie odmowy uznania zarzutów na postępowanie egzekucyjne w sprawie należności celnych z tytułu importu towarów