Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 902/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania postępowania egzekucyjnego

II OZ 384/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , zn. [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania czynności egzekucyjnych