Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 1111/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...], znak: [...] w przedmiocie podjęcia postępowania

II OSK 517/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczytnie w przedmiocie rozbiórki obiektu

II OSK 1114/06 - Postanowienie NSA z 2007-08-09

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za przekroczenia terminu przy wydawaniu decyzji udzielającej pozwolenia na budowę

II OSK 1115/06 - Postanowienie NSA z 2007-08-09

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za przekroczenie terminu przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

II OSK 1185/06 - Postanowienie NSA z 2007-07-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. H. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego W. w przedmiocie wymierzenia grzywny organowi za niewykonanie wyroku