Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 333/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

II OSK 656/07 - Postanowienie NSA z 2008-06-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wstrzymania postępowania egzekucyjnego