Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 746/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważnoś...

II OZ 746/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-03

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia

II OZ 299/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na postanowienie W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego w sprawie rozbiórki obiekt...

II OSK 2738/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-03

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia

II OZ 350/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania postępowania egzekucyjnego

II OSK 3111/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-04

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z [...] października 2012 roku nr [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania czynności egzekucyjnych

II OSK 1651/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-01

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OSK 3111/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-21

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z [...] października 2012 roku nr [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania czynności egzekucyjnych

II OZ 1154/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-05

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 2952/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-04

Wniosek [...] S.A. z siedzibą w W. o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia oraz poprzedzającego je postanowienia Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie ze skargi kasacyjnej [...] S.A. z siedzibą w W. od wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt VII SA/Wa 264...