Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 2628/13 - Postanowienie NSA z 2015-06-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 102/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania rozbiórki obiektu budowlanego na skutek wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonego post...

II OSK 3068/13 - Postanowienie NSA z 2015-04-21

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania określonych obowiązków

II OZ 470/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania czynności egzekucyjnych

II OZ 98/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania postępowania egzekucyjnego

II OSK 2434/13 - Postanowienie NSA z 2015-03-24

Skarga kasacyjna na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania rozbiórki obiektów budowlanych

II OSK 2841/13 - Postanowienie NSA z 2015-03-24

Skarga kasacyjna na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania rozbiórki obiektów budowlanych

II OZ 1069/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie nakazu rozbiórki

II OZ 784/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania rozbiórki obiektu budowlanego

II OZ 703/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia
1   Następne >   2